Sijoittaminen lyhyesti

Sijoittaminen tarkoittaa varojen sijoittamista erilaisiin sijoituskohteisiin tavoitteena saada ajan myötä taloudellista tuottoa ja mahdollisesti passiivista tuloa. Sijoittaja voi sijoittaa varojaan esimerkiksi osakkeisiin, rahastoihin, kiinteistöihin, velkakirjoihin ja muihin sijoituskohteisiin.

Sijoitusten tavoitteena on usein varallisuuden kasvattaminen ja taloudellisen turvan lisääminen. Hajauttaminen on keskeistä riskien hallinnassa, ja se tarkoittaa käytännössä sijoitusten tekemistä useisiin eri sijoituskohteisiin. Näin kaikki munat eivät ole samassa korissa. Sijoittamisen perusteiden hallinta on tärkeää ja se käsittää ymmärryksen markkinoiden toiminnasta, sijoituskohteiden analysoinnista ja taloudellisista indikaattoreista.

Sijoittamisessa on tärkeää muistaa, että käytännössä kaikki sijoittaminen sisältää aina riskejä. Sijoituspäätökset tulisi tehdä vasta huolellisen harkinnan jälkeen.

Miten sijoittamalla voi saada passiivista tuloa?

 • Kerää ensin sijoitettavaa pääomaa esimerkiksi tienaamalla lisää rahaa tai säästämällä kulutuksesta

 • Kartoita sijoitusvarallisuutesi suuruus, eli laske paljonko sinulla on sijoitettavaa pääomaa

 • Perehdy huolella ja hyvin erilaisiin sijoituskohteisiin ja sijoitustuotteisiin

 • Valitse vain sellaisia sijoituskohteita ja sijoitustuotteita joita tunnet ja joita ymmärrät

 • Muista että sijoittamiseen liittyy aina riskejä, esimerkiksi joissakin sijoitustuotteissa saatat menettää koko sijoittamasi pääoman jos sijoitus epäonnistuu

 • Sijoita sijoitusvarallisuuttasi järkevästi ja sijoita vain sellaista rahaa jota sinulla on varaa myös hävitä

 • Nauti sijoituksen tuottamasta passiivisesta tulosta, jota voi tulla esimerkiksi vuokrista, osingoista ja arvonnoususta sijoituskohteesta riippuen

Aloita maltillisesti ja opettele asiat hyvin

Aloittavan sijoittajan kannattaa aluksi keskittyä sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka ovat helppoja ymmärtää, suhteellisen turvallisia ja tarjoavat hyvän mahdollisuuden kasvaa ja oppia sijoitusuran edetessä.

Erilaisia sijoituskohteita

Osakkeet – Osakkeet ovat yritysten omistusosuuksia. Aloittelijalle sopivia osakkeita voivat olla esimerkiksi suurten, vakaiden yritysten osakkeita, jotka ovat vähemmän volatiileja ja tarjoavat usein osinkoja.

Rahastot – Sijoitusrahastot mahdollistavat sijoittamisen useisiin eri kohteisiin yhdellä kertaa. Ne tarjoavat hajautusta, mikä vähentää riskejä yksittäisen sijoituksen epäonnistuessa.

ETF:t (pörssinoteeratut rahastot) – ETF:t ovat rahastoja, joilla käydään kauppaa pörssissä kuin osakkeilla. Ne tarjoavat helpon tavan hajauttaa sijoituksia ja pitää sijoittamisen kulut pieninä.

Vertaislainat – Vertaislainaaminen tarkoittaa yksityishenkilöiden välisiä lainoja ilman perinteistä pankkivälitystä. Sijoittajat voivat saada paremman tuoton kuin mitä perinteiset säästämisen tavat tarjoavat esimerkiksi säästötilileille.

Kiinteistöt – Fyysiset kiinteistöt tai kiinteistörahastot voivat tarjota vakaata kassavirtaa vuokratuloista ja mahdollisen arvonnousun myötä.

Kryptovaluutat – Kryptovaluutat, kuten Bitcoin ja Ethereum, ovat digitaalisia valuuttoja, jotka tarjoavat korkeaa potentiaalia mutta myös korkeita riskejä. Ne sopivat riskinottokykyisille sijoittajille.

Valtion velkakirjat – Valtion velkakirjat mielletään usein turvallisiksi sijoituskohteiksi, sillä niiden takana on valtion takaus. Ne tarjoavat säännöllisiä korkotuloja.

Yrityslainat – Yrityslainat ovat yritysten liikkeeseen laskemia velkakirjoja, jotka tarjoavat korkeampia korkoja kuin valtion velkakirjat, mutta niissä on suurempi riski kuin valtiolainoissa.

Kulta ja muut jalometallit – Kulta on perinteisesti ollut turvasatama taloudellisten turbulenssien aikana. Jalometallit voivat tarjota suojan inflaatiota vastaan ja arvon säilymisen pitkällä aikavälillä.

Aloita säästäminen ja sijoittaminen

Nordnet Bank AB

Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

 • Osakkeet, rahastot ja ETF:t

 • Komissiot palkkiotason mukaan

 • Osakesäästötili

 • Suomen suosituimpia välittäjiä